Wyniki zależą od szczepu

Co odróżnia preparat BioGaia® od innych produktów dostępnych na rynku?

Działanie bakterii probiotycznych zależy od szczepu. Oznacza to, że każdy szczep w obrębie danego gatunku różni się od siebie, czy to w odniesieniu do względnej skuteczności, czy mechanizmu działania. Produkty BioGaia® zawierają gatunek Lactobacillus reuteri, należący do rodzaju Lactobacillus, szczep Lactobacillus Reuteri Protectis (DSM 17938).

Naturalnym siedliskiem tego szczepu jest przewód pokarmowy człowieka i dlatego charakteryzuje się on szczególnymi właściwościami adaptacji, aby móc żyć w tym środowisku.

Gatunek Lactobacillus reuteri został wybrany jako gatunek idealny dla produktów BioGaia® z tego, jak i z innych powodów, m.in.:

  • Jest to jeden z pierwszych gatunków bakterii, który pojawia się naturalnie w prawidłowej mikroflorze noworodków. Większość innych szczepów bakterii pochodzących z przyjmowanego pokarmu zasiedla przewód pokarmowy tymczasowo lub na krótki okres.
  • Jest to jeden z gatunków żywych bakterii biologicznie czynnych, który został najlepiej przebadany pod względem naukowym w odniesieniu do skuteczności, jak i bezpieczeństwa.
  • Wytwarza czynnik przeciwdrobnoustrojowy o nazwie reuteryna, który hamuje wzrost kilku grup patogennych drobnoustrojów.
  • Jednocześnie wspomaga populacje innych bakterii należących do prawidłowej mikroflory jelit.

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane i pakowane tak, aby zagwarantować wygodne podawanie i stabilny okres półtrwania żywych kultur biologicznie czynnych bakterii przez wiele miesięcy.
 
Marka BioGaia® jest gwarancją wysokiej jakości żywych kultur biologicznie czynnych bakterii.