POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ewopharma AG (EWO) uznaje znaczenie ochrony informacji umożliwiających identyfikację (dane osobowe) osób, które korzystają z naszej strony internetowej (Użytkownicy). Niniejsza polityka, Regulamin strony internetowej oraz wszelkie stosowne przepisy określają postępowanie EWO w zakresie ochrony danych osobowych oraz nieosobowych. Użytkowników, którzy nie zgadzają się z którymkolwiek postanowieniem naszej polityki prywatności prosimy o niekorzystanie z tej strony internetowej. EWO nie gromadzi danych osobowych o Użytkownikach, chyba że podają je dobrowolnie. Dlatego też Użytkownicy nie powinni przekazywać nam swoich danych osobowych, jeżeli nie chcą, by były one gromadzone i przechowywane.

 1. Gromadzenie danych
  EWO może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:
  a) nazwę oraz/lub adres e-mail Użytkownika oraz/lub datę i godzinę jego wizyty na stronie;
  b) informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników podczas rejestracji, poprzez udział w konkursach lub zamieszczanie komentarzy na naszej stronie internetowej;
  c) jeżeli Użytkownik informuje nas o problemie związanym ze stroną internetową, EWO może przesłać prośbę o podanie dalszych informacji (którą Użytkownik może zignorować);
  d) EWO może zachować szczegóły dotyczące każdego kontaktu Użytkownika z nami;
  e) informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej przez Użytkowników zbierane za pomocą plików cookie i innych podobnych narzędzi; oraz
  f) wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do produktów BioGaia zgłoszone przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej mogą spowodować, że wyślemy prośbę do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji.

 2. Korzystanie z informacji
  EWO będzie wykorzystywać informacje o Użytkownikach wyłącznie do celów, do których je domyślnie uzyskano lub podano oraz wyłącznie, gdy wyrażono na to zgodę. EWO nie będzie wykorzystywać danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych, o ile dane te nie zostały w tym celu podane przez Użytkowników wraz ze zgodą na ich wykorzystywanie. EWO będzie wykorzystywać dane osobowe zebrane zgodnie z punktem 1(f) powyżej, aby BioGaia i EWO mogły wywiązywać się ze swoich zobowiązań prawnych i etycznych związanych z bezpieczeństwem produktów. Dane, które nie są danymi osobowymi, takie jak pytania, uwagi, pomysły i sugestie, nie są uznawane za poufne i EWO ma prawo do ujawniania i wykorzystywania ich bez żadnych zobowiązań względem Użytkowników w dowolnym celu oraz w dowolny sposób.

 3. Adresy IP i pliki cookie
  Adres IP jest definiowany jako unikalny ciąg liczb oddzielonych kropkami, który identyfikuje każdy komputer korzystający z protokołu internetowego (IP) w celu komunikowania się przez sieć. Adresy IP nie identyfikują osób i zmieniają się za każdym razem, gdy ktoś się loguje.
  Pliki cookie to fragmenty informacji, które są zachowywane na komputerze przez stronę internetową. Informacje, które gromadzimy za pomocą plików cookie to dane nieosobowe i są one używane do anonimowego śledzenia ruchu odwiedzających lub zapewniania Użytkownikom spersonalizowanego, ulepszonego widoku strony internetowej. Użytkownicy mogą zawsze dobrowolnie odrzucić nasze pliki cookie, jeżeli ich przeglądarka na to pozwala, jednak w takim przypadku niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać prawidłowo.
  EWO lub osoby trzecie działające w naszym imieniu mogą zbierać informacje z komputerów Użytkowników, w tym, gdy jest dostępny, ich adres IP, typ przeglądarki oraz system operacyjny, w celu ulepszania naszej strony internetowej i komfortu jej użytkowania.

 4. Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek portalu Facebook (przycisk „Lubię to” oraz „Udostępnij”)
  Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Można je rozpoznać po charakterystycznym logo portalu Facebook lub przyciskach „Lubię to” lub „Udostępnij” na naszej stronie internetowej. Wykaz wtyczek portalu Facebook można znaleźć pod następującym adresem: developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, wtyczki nawiązują połączenie między jego przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informację, że Użytkownik odwiedził naszą stronę poprzez jego adres IP. Jeżeli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij” będąc zalogowanym na portalu Facebook, Facebook może podłączyć zawartość naszej strony internetowej do jego profilu na portalu społecznościowym. W ten sposób Facebook może powiązać wizytę Użytkownika na naszej stronie internetowej z jego kontem na portalu Facebook. Podkreślamy, że jako dostawcy niniejszej strony internetowej nie posiadamy żadnej wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez portal Facebook. Więcej informacji na temat Polityki prywatności portalu Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Jeżeli Użytkownik nie chce, by portal Facebook przypisywał jego wizytę na naszych stronach internetowych do jego konta na portalu Facebook, powinien wylogować się z konta na tym portalu.

 5. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics
  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia analitycznego udostępnianego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka” (pliki cookie), czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach użytkowników, które pomagają analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora takiej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, tworzy raporty dotyczące ruchu odwiedzających oraz dostarcza inne usługi związane ze stroną internetową i Internetem operatorowi strony. Adres IP Użytkownika, który jest przekazywany przez Google Analytics jako część tej usługi nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą odmówić obsługi plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże chcielibyśmy podkreślić, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej mogą być dostępne. Użytkownicy mogą również zapobiec przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie dotyczących ich korzystania ze strony internetowej (w tym ich adresów IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 6. Przechowywanie danych osobowych
  Dane Użytkowników mogą być przenoszone i przechowywane w obrębie w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub do krajów spoza EOG.  Osoby pracujące poza EOG lub zatrudnione przez jednego z naszych partnerów biznesowych również mogą je przetwarzać. Poziomy ochrony poza EOG mogą różnić się od tych w obrębie EOG, w związku z czym, podając dane osobowe, Użytkownicy wyrażają zgodę na to, że jakiekolwiek przetwarzanie, przenoszenie lub przechowywanie danych osobowych zarówno na terenie, jak i poza EOG odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. EWO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

 7. Ujawnianie danych osobowych
  EWO może ujawniać dane osobowe wszystkim podmiotom należącym do Grupy EWO. EWO może również ujawniać dane osobowe osobom trzecim:
a) w przypadku gdy EWO kupuje lub sprzedaje dowolne aktywa lub działalność, EWO może ujawnić dane osobowe potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy takich aktywów lub działalności; b) jeżeli EWO zostanie przejęta w całości lub znacznej części przez osobę trzecią;
c) jeżeli EWO jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia dowolnego obowiązku prawnego, w tym między innymi wyjawienia dowolnych danych osobowych zgromadzonych zgodnie z punktem 1(f) organom służby zdrowia, w celu realizacji postanowień naszego Regulaminu lub w celu ochrony praw i własności EWO lub innych.

 8. Strony internetowe osób trzecich
  Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, dlatego Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności osoby trzeciej przed podaniem jej jakichkolwiek informacji. EWO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tą polityką prywatności ani stronami internetowymi osób trzecich.

 9. Dostęp do własnych danych osobowych
  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Każda osoba ma również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ich korekty, jeżeli są nieprawidłowe.
  Wszelkie wnioski dotyczące powyższych kwestii powinny być sporządzone w formie pisemnej, posiadać dołączone potwierdzenie tożsamości oraz mogą wiązać się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł. EWO odpowie na wszelkie wnioski w terminie 40 dni od daty otrzymania wniosku.

 10. Zmiany w Polityce prywatności
  EWO może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności. EWO zaleca, aby Użytkownicy co pewien czas czytali niniejszą Politykę prywatności, by upewnić się, czy posiadają aktualne informacje. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownicy tym samym akceptują wszelkie modyfikacje i zmiany w niniejszej Polityce prywatności.

 11. Kontakt
  Wszelkie uwagi, pytania, wnioski i skargi odnoszące się do niniejszej Polityki prywatności lub inne kwestie dotyczące strony internetowej prosimy przesyłać na adres: info@ewopharma.pl, Ewopharma AG Sp. z o.o.; 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 16