FAQ

fold faq

Czy produkty BioGaia nie zawierają glutenu i składników pochodzenia mlecznego?

 • Krople BioGaia ProTectis
  Składnikiem odżywczym stosowanym w fermentacji kultury bakterii probiotycznych wykorzystanych w produkcie jest jęczmień. Jednak wyniki analiz przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium nie wykazały obecności glutenu w kroplach.
 • Tabletki do żucia BioGaia ProTectis
  Kultura bakterii probiotycznych zastosowana w tym produkcie podlega fermentacji z udziałem mleka odtłuszczonego lub preparatu jęczmienia. Wyniki analiz wykazały obecność laktozy i glutenu w kulturze bakterii. Jednak w gotowym produkcie nie wykryto ani białka mleka, ani laktozy, a poziom glutenu znajduje się poniżej wartości granicznej obowiązującej w UE dla produktów niezawierających glutenu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 41/2009 (<20 mg/kg).

fold faq

Czym jest Lactobacillus reuteri Protectis?

 • Lactobacillus reuteri Protectis to szczep należący do gatunku Lactobacillus reuteri, w przypadku którego wykazano korzystne działanie na zdrowie przewodu pokarmowego człowieka. Jest wykorzystywany w różnych produktach, takich jak krople, tabletki, jogurty czy napoje. Oznaczenie naukowe to Lactobacillus reuteri DSM 17938 (wcześniej Lactobacillus reuteri ATCC 55730).
fold faq

Czy Lactobacillus reuteri podlega wzrostowi w produkcie?

 • Nie, znajduje się w stanie uśpionym (liofilizowanym) i ulega aktywacji / uzyskuje pełną aktywność metaboliczną po kontakcie ze śliną. Jak szybko? Bardzo szybko - gdy przejdzie do żołądka, może go zasiedlić i rozpocząć wzrost kolonii.

fold faq

Czy należy powstrzymać się od łączenia produktów probiotycznych BioGaia z pewnymi lekami?

 • Nie, te produkty są uznawane za żywność i pod względem bezpieczeństwa przypominają jogurty. Natomiast produkty probiotyczne BioGaia przynoszą wiele korzyści w przypadku stosowania np. razem z antybiotykami. Pomagają zmniejszyć działania niepożądane antybiotyków.

fold faq

Czy produkty probiotyczne BioGaia należy przyjmować w trakcie posiłków czy poza posiłkami, aby uzyskać maksymalne korzyści?

 • Warunki, w których przyjmowane są bakterie Lactobacillus reuteri, nie są krytyczne. Hipotetycznie, podwyższona wartość pH wkrótce po przyjęciu posiłku mogłaby mieć pozytywny wpływ na przeżycie Lactobacillus reuteri, ale ważniejsze jest, aby przyjmować Lactobacillus reuteri regularnie i w porze dnia, która najbardziej odpowiada pacjentowi/konsumentowi.
fold faq

Czy muszę przyjmować Lactobacillus reuteri codziennie?

 • Tak, ponieważ poziom bakterii w jelitach spada w ciągu mniej więcej tygodnia od przerwania stosowania. Rezydentna mikroflora człowieka jest stosunkowo stała i dlatego wysoce oporna na osiedlenie nowych bakterii. Nawet rodzime bakterie, jak Lactobacillus reuteri, należy przyjmować regularnie, ponieważ we współczesnym społeczeństwie u większości osób w okresie niemowlęcym nie następuje kolonizacja przez Lactobacillus reuteri. Dzięki przyjmowaniu probiotyków BioGaia można zapewnić utrzymanie korzystnych dobowych ilości pałeczek kwasu mlekowego.

fold faq

Kiedy można zaobserwować działanie Lactobacillus reuteri?

 • Zwykle działanie można zaobserwować w przeciągu kilku dni. O ile osoby w doskonałym stanie zdrowia mogą nie zauważyć różnicy, osoby przyjmujące Lactobacillus reuteri z powodu różnych zaburzeń przewodu pokarmowego mogą zauważyć działanie w ciągu 2-4 dni. W niektórych przypadkach może to zająć więcej czasu, np. jeżeli osoba przyjmuje leki wpływające na czynność przewodu pokarmowego.

fold faq

Dlaczego dawka Lactobacillus reuteri jest taka sama u osób dorosłych i dzieci? Czy u osób dorosłych nie powinna być wyższa?

 • Nie, Lactobacillus reuteri to żywa bakteria, która będzie się namnażać w przewodzie pokarmowym. Im większy przewód pokarmowy, tym bardziej będzie się namnażać, zapewniając skuteczną kolonizację. Nie jest to farmaceutyk, w przypadku którego dystrybucja substancji chemicznej zależy od masy ciała, ponieważ substancja nie może się samodzielnie namnażać.

fold faq

Czy produkty probiotyczne BioGaia nie powinny zawierać większej ilości bakterii w dawce dobowej, aby być skuteczne?

 • Nie, na podstawie wyników badań klinicznych poziom dawki wynoszący 100 milionów jtk (jednostek tworzących kolonie) /dobę został wybrany jako bezpieczna i skuteczna dawka Lactobacillus reuteri Protectis.
 • Wykazano, że Lactobacillus reuteri ma wszystkie wymagane właściwości w odniesieniu do skuteczności i okresu półtrwania produktu bez połączenia z innym gatunkiem bakterii probiotycznych.
fold faq

Jaka jest zalecana dawka Lactobacillus reuteri?

Zalecana dawka dobowa Lactobacillus reuteri Protectis wynosi 100 milionów jtk (jednostek tworzących kolonie) lub 10^8 jtk. Ta dawka znajduje się w:

 • 1 tabletce BioGaia ProTectis
 • 5 kroplach kropli BioGaia ProTectis

 

 

fold faq

Co odróżnia produkty BioGaia od innych probiotyków dostępnych na rynku?

 • Lactobacillus reuteri jest jednym z nielicznych gatunków bakterii probiotycznych, którego naturalnym siedliskiem jest przewód pokarmowy człowieka i dlatego charakteryzuje się on szczególnymi właściwościami adaptacji, aby móc żyć w tym środowisku. Jest to jeden z pierwszych gatunków bakterii, który pojawia się naturalnie w prawidłowej mikroflorze noworodków. Większość innych szczepów bakterii probiotycznych pochodzących z przyjmowanego pokarmu zasiedla przewód pokarmowy tymczasowo lub na krótki okres.
 • Lactobacillus reuteri jest jednym z gatunków bakterii probiotycznych, który został najlepiej przebadany pod względem naukowym w odniesieniu do skuteczności, jak i bezpieczeństwa.
 • Lactobacillus reuteri wytwarza czynnik przeciwdrobnoustrojowy o nazwie reuteryna, który hamuje wzrost kilku grup patogennych drobnoustrojów. Jednocześnie Lactobacillus reuteri wspomaga populacje innych bakterii należących do prawidłowej mikroflory jelit.
 • BioGaia to marka gwarantująca wysoką jakość produktów probiotycznych, które są wytwarzane i pakowane tak, aby umożliwić wygodne podawanie i stabilny okres półtrwania żywych kultur biologicznie czynnych bakterii przez wiele miesięcy, także w temperaturze otoczenia.